Equipamento homologado Tipo Fornecedor
PMU GE-Reason RPV311 Escravo GE
PMU SEL 2240 Escravo SEL
PMU NARI PCS-996-A Escravo NARI
PMU Siemens Siprotec 5 Escravo Siemens